Právo na ochranu osobnosti

V případě poškození osobnostních práv je poskytována právní pomoc při nápravě, ať již cestou dosažení omluvy nebo náhrady nemajetkové újmy.

Comments are closed.