Zdravotnické právo

Advokáti mají dlouholeté zkušenosti v oblasti zdravotnického práva, zároveň úzce spolupracují se Sdružením praktických lékařů ČR. Díky této spolupráci a zkušenostem mohou advokáti uplatnit odbornou právní pomoc např. pro klienty – poskytovatele zdravotních služeb zejména v následujícím:

  • převody praxí
  • odpovědnostní spory
  • jednání s pojišťovnami