Kdo jsme

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. , advokát

narozen v Praze. Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 2001, akademický titul JUDr. 2001, akademický titul Ph.D. 2005 ). Odborný pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, pedagog  I. LF UK v Praze. Advokátem od: 2005. Členství: člen sdružení PEOPIL – Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers, WAML – Word Association for Medical Law.  ZNALOST JAZYKŮ: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk. ZAMĚŘENÍ: občanské právo, medicínské právo.

Mgr. Jakub Uher, advokát

narozen v Praze. Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 2001). Právník SPL ČR. Advokátem od: 2005. ZNALOST JAZYKŮ: anglický jazyk, ruský jazyk. ZAMĚŘENÍ: občanské právo, obchodní právo, medicínské právo, trestní právo.

JUDr. Adam Doležal, advokát

narozen v Praze. Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 2004). Právník SPL ČR. Advokátem od: 2010. ZNALOST JAZYKŮ: anglický jazyk, německý jazyk. ZAMĚŘENÍ: občanské právo, medicínské právo, právo duševního vlastnictví.

Spolupracující advokáti

JUDr. Bc. Martin Vlk, advokát