Převody zdravotnických praxí

1. Převody zdravotnických praxí

– sepis smluv o prodeji praxe  – cca. 13.000,- Kč

– smlouva o advokátní úschově kupní ceny- cca. 3.000 – 5.000,- Kč

2. Převod zdravotnické praxe fyzické osoby na právnickou osobu /s.r.o./

Kompletní servis – 35.000,- až 40.000,-Kč (v závislosti na požadavcích klienta a příslušných správních úřadů)

V ceně jsou zahrnuty následující služby:

: založení společnosti s.r.o. zakladatelskou listinou (společenskou smlouvou)

: vytvoření provozního řádu k schválení příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví

: zpracování dokumentace a podání žádosti pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb

: komunikace se zdravotními pojišťovnami o převodu stávajících smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče

: zpracování dokumentace k výběrovému řízení (je-li vyžadováno)

: podání návrhu na obchodní rejstřík

: notářské a správní poplatky a kolkové známky (s výjimkou úhrady nákladů spojených s udělením plné moci notářským zápisem)

doba převodu – cca 3- 5 měsíců

3. Zřízení zdravotnického zařízení ve formě s.r.o.

 

V případě zájmu nás kontaktujte na prevodpraxe @ zdravotnictvi.cz