Úvodem

Advokáti JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.,  JUDr. Adam Doležal, LL.M.  a Mgr. Jakub Uher spolupracují v řešeníprávních otázek od roku 2005. Sídlem advokátů je pracoviště v Praze 10, U Hranic 3221/16.

Cílem spolupráce je poskytnutí komplexních právních služeb klientům v širokém spektru právních oblastí. Hlavní činností je však zejména poskytování právních služeb v oblasti zdravotnického práva.

Věnujeme se nejen zastupování lékařů před soudy, ale rovněž dalším činnostem spojeným s vedením praxe, např. agendě spojené s převody lékařských praxí a změnám formy provozování provozování lékařských praxí, tj. službám spojeným s převodem praxe z fyzické osoby na s.r.o.

Právní služby jsou nabízeny na celém území České republiky a v případě potřeby i v zahraničí, včetně zastupování před správními orgány, v arbitrážích, rozhodčích řízeních a před soudy.