Občanské právo

Služby v této oblasti zahrnují například přípravu a návrh právních dokumentů, smluv, podání apod., včetně řešení sporů včetně zastupování před soudy.  Advokáti se v oblasti občanského práva zaměřují zejména na problematiku náhrady škody a nemajetkové újmy.